Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.22-2023 и подписване на договори

  Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.22-2023 и класиране: Приоритет 1…


Информационна ZOOM-среща по Конкурсна процедура 33.22-2023

Информационна ZOOM-среща по Конкурсна процедура 33.22-2023 - 07.07.2023 г., 10:00 ч. Join Zoom…


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА НА ЦОИДУЕМ – 33.22 – 2023

В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…