Важно!!! На вниманието на всички бенефициенти по 33.9-2011

На вниманието на всички бенефициенти по 33.9-2011 Съгласно подписаните договори, сумата от първи…


Важно!!! Покана за подписване на договори по КП 33.9-2011

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.9 -2011 г. и…


Важно!!! РЕЗУЛТАТИ ОТ КП 33.9-2011

РЕЗУЛТАТИ ОТ КП 33.9-2011 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОЦЕНКА   №…


Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.9 – 2011

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.9 - 201. Желаещите трябва да…


Важно!!! Нов конкурс - 33.9 - 2011

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията…