Важно!!! На вниманието на всички бенефициенти по 33.9-2011

На вниманието на всички бенефициенти по 33.9-2011

Съгласно подписаните договори, сумата от първи транш е преведена по банковите сметки на всички бенефициенти. Моля да потвърдите нейното получаване на e-mail-а на ЦОИДУЕМ!

Екипът на ЦОИДУЕМ


Важно!!! Покана за подписване на договори по КП 33.9-2011

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.9 -2011 г. и одобряването на Вашето проектно предложение за финансиране, Ви каним за подписване на договорите. За целта е необходимо да представите следните документи:

  1. Попълнен Договор в два екземпляра - приложение 1 към настоящата покана.
  2. Банкова сметка (бюджетна), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.
  3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовност по изпълнение на проекта - приложение 2 към настоящата покана.
  4. Декларация подписана от ръководителя на институцията - приложение 3  към настоящата покана.

Подписването на Договорите  ще се извърши  в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров  52А на I-ви етаж в стая 120 от 9:00 до 17:30 часа.  На 13.10.2011 г. за кандидатите от 1 до 26 номер от списъка на одобрените за финансиране и на 14.10.2011 г. за кандидатите от 27 до 52 номер от списъка на одобрените за финансиране.

Подписването на договора става лично от ръководителя на водещата организация  или упълномощено от него лице.

            При неспазване на горните условия, проектното Ви предложение ще отпадне от списъка на проектите за финансиране.

 

Лиляна Ковачева

директор на ЦОИДУЕМ

Приложение 1.doc (58 KB)

Приложение 2.doc (22 KB)

Приложение 3.doc (44 KB)


Важно!!! РЕЗУЛТАТИ ОТ КП 33.9-2011

РЕЗУЛТАТИ ОТ КП 33.9-2011

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОЦЕНКА

 

Вх.№

Кандидатстваща институция

Основания за недопускане - неиздържали административна проверка

1

33.9-001/15.09.2011 Община Лозница Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

2

33.9-006/21.09.2011 ОУ "Христо Ботев", с. Зелена морава, общ. Омуртаг Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

3

33.9-008/21.09.2011 СОУ "Христо Ботев, гр. Девин Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - т. ІІІ.3.

4

33.9-009/26.09.2011 ОУ "Васил Априлов", с. Хърлец Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - т. ІІІ.2.

5

33.9-010/26.09.2011 ОУ "Васил Друмев", с. Орляк Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

6

33.9-012/26.09.2011 ЦДГ "Славейче", гр. Върбица Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

7

33.9-013/26.09.2011 ОДЗ "Звънче", гр. Самоков Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

8

33.9-015/26.09.2011 ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

9

33.9-021/26.09.2011 ОУ "Д-р Петър Берон", с. Плъстина Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

10

33.9-022/26.09.2011 Община Лом Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

11

33.9-027/26.09.2011 ОУ "Емилиян Станев", с. Ряховците Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

12

33.9-029/26.09.2011 ОДК-Бургас Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - т. ІІІ.2.

13

33.9-032/26.09.2011 СОУ "Н.Й.Вапцаров", гр. Момчилград Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

14

33.9-034/26.09.2011 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Блъсково, общ. Провадия Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

15

33.9-038/26.09.2011 ПГСС "Свети Георги Победоносец", гр. Суворово Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - т. ІІ.10.

16

33.9-044/26.09.2011 СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

17

33.9-063/26.09.2011 ІV ОУ "Христо Ботев", гр. Лом Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

18

33.9-065/26.09.2011 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Хасково Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

19

33.9-069/26.09.2011 6-то ОУ "Св. Пасий Хилендарски", гр. Кюстендил Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - т. ІІ.9, ІІ.10.

20

33.9-080/26.09.2011 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Сеново Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - т. ІІ.8, ІІ.10, ІІІ.3

21

33.9-085/26.09.2011 ОДК-Момчилград Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

22

33.9-087/26.09.2011 ІV ОУ "Г.С.Раковски", гр. Берковица Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - т. ІІ.4, ІІ.8, ІІ.9, ІІ.10.

23

33.9-090/26.09.2011 ОУ "Св. Климент Охридски", с.Тишевица Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - т. ІІІ.2., ІІІ.4.

24

33.9-092/26.09.2011 СОУ "Христо Ботев", с. Ветрино Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

25

33.9-093/26.09.2011 ОУ "Йордан Йовков", гр. Ямбол Не покрива изискването на т.4 от Насоките за кандидатстване - Не се допуска  финансиране на проекти, водещи институции, които не са отчели проекти по предходни процедури на ЦОИДУЕМ

26

33.9-095/26.09.2011 ОУ "Иван С.Тургенев", гр. Разград Не отговаря на всички приложими критерии в таблицата за проверка на административно съответствие - т. ІІ.4, ІІ.5., ІІ.8.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

 

Вх. №

Кандидатстваща институция

Крайна оценка

1

33.9-054/26.09.2011 ОДЗ № 7 "Детелина", гр. София

95,33

2

33.9-056/26.09.2011 РИО-Хасково

94,33

3

33.9-055/26.09.2011 ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница

93

4

33.9-048/26.09.2011 ЦДГ № 167 "Малкият принц", гр. София

92,67

5

33.9-059/26.09.2011 НУ "Петър Берон", гр. Самоков

92,33

6

33.9-060/26.09.2011 ОДЗ № 128 "Феникс", гр. София

92,33

7

33.9-058/26.09.2011 СОУ "Христо Смирненски", гр. Койнаре

91,33

8

33.9-014/26.09.2011 ОДЗ "Пролет", гр. Оряхово

90,67

9

33.9-066/26.09.2011 66 СОУ "Филип Станиславов", гр. София

89,67

10

33.9-077/26.09.2011 СОУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе

89

11

33.9-079/26.09.2011 ОУ "Св. Климент Охридски", с. Стоян Михайловски

88,67

12

33.9-067/26.09.2011 ЦДГ №1, филиал "Хо Ши Мин", гр. Дупница

87,33

13

33.9-061/26.09.2011 ОУ "Васил Левски", с. Караджово

87

14

33.9-068/26.09.2011 ПГ по транспорт, гр. Дупница

86,67

15

33.9-082/26.09.2011 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Разград

86,33

16

33.9-084/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", с. Баница

86,33

17

33.9-071/26.09.2011 97 СОУ "Братя Миладинови", гр. София

85,67

18

33.9-072/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", Каспичан

85,33

19

33.9-091/26.09.2011 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Девене

85,33

20

33.9-083/26.09.2011 І ОУ "Н.Й.Вапцаров", гр. Берковица

83

21

33.9-088/26.09.2011 СОУ "Христо Ботев", гр. Брусарци

83

22

33.9-045/26.09.2011 ОДЗ „Мечта", гр. Кюстендил

81,67

23

33.9-078/26.09.2011 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Първомай

81,67

24

33.9-064/26.09.2011 ОУ "Васил Левски", с. Смоляновци, обл. Монтана

81,33

25

33.9-050/26.09.2011 СОУ "Васил Левски", гр. Димитровград

80,67

26

33.9-086/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", с. Камбурово

80,33

27

33.9-047/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", с. Кардам

79,33

28

33.9-053/26.09.2011 ЦДГ № 2 "Звънче", гр. Петрич

78,67

29

33.9-052/26.09.2011 ОУ "Иван Вазов", гр. Кюстендил

78,33

30

33.9-036/26.09.2011 ОУ "Г.С.Раковски", с. Търнак

76,67

31

33.9-042/26.09.2011 СОУ "Св. Пасий Хилендарски", гр. Върбица

76,33

32

33.9-028/26.09.2011 ПГСС „Златна нива", гр. Айтос

76

33

33.9-007/21.09.2011 ІІІ ОУ "П.Р.Славейков", гр. Търговище

75,33

34

33.9-023/26.09.2011 ОУ "Д-р Петър Берон", с. Септемврийци

73,67

35

33.9-043/26.09.2011 ОУ "Митрополит А.Велешки", гр. Самоков

72,67

36

33.9-062/26.09.2011 Община Свиленград

71

37

33.9-025/26.09.2011 СОУ "П.Р.Славейков, гр. Видин

69

38

33.9-031/26.09.2011 ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Павликени

69

39

33.9-076/26.09.2011 ОУ "Н.Й.Вапцаров", гр.Нови пазар

68,67

40

33.9-049/26.09.2011 СОУ "Гео Милев", с. Белозем

68,33

41

33.9-089/26.09.2011 ОУ "Георги Бенковски", с. Беломорци

66,33

42

33.9-081/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", с. Китанчево

65,33

43

33.9-070/26.09.2011 ОУ "Отец Паисий", с. Равна гора

64,33

44

33.9-074/26.09.2011 2-ро НУ "Васил Левски", гр. Омуртаг

64

45

33.9-011/26.09.2011 ПГХХТ , гр. Димитровград

63,33

46

33.9-005/21.09.2011 РЦПИОВДУСОП-гр. Монтана

63

47

33.9-037/26.09.2011 СОУ "Св.Св. К и Методий", гр. Смядово

62,33

48

33.9-073/26.09.2011 ОДК Смолян

61

49

33.9-039/26.09.2011 ОУ "Добри Войников", с. Победа

60,67

50

33.9-040/26.09.2011 СОУ "Христо Ботев, гр. Камено

59,67

51

33.9-075/26.09.2011 СОУ "Любен Каравелов", гр. Варна

59,33

52

33.9-095/26.09.2011 ОУ "Св. Климент Охридски", с. Буковлък

58,33

53

33.9-017/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий", с. Орешник

56,67

54

33.9-002/15.09.2011 ОДК Лозница

56

55

33.9-030/26.09.2011 ОУ "Г.С.Раковски", с. Голямо Ново

56

56

33.9-019/26.09.2011 ЦДГ "Пролет", гр. Койнаре

55,33

57

33.9-016/26.09.2011 ОДК-Търговище

55

58

33.9-035/26.09.2011 НУ "П.Р.Славейков", гр. Роман

54,33

59

33.9-003/15.09.2011 НУ "Кирил и Методий", гр. Славяново

54

60

33.9-026/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", с. Джурово

53

61

33.9-033/26.09.2011 ОУ "Пенчо Славейков", гр. Димитровград

51,67

62

33.9-024/26.09.2011 ОУ "Любен Каравелов", гр. Пещера

50,67

63

33.9-046/26.09.2011 ЦДГ "Снежанка", с. Сушина

49,67

64

33.9-057/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий", гр. Враца

49,33

65

33.9-041/26.09.2011 ПГ "Атанас Дамянов", гр. Николаево

48

66

33.9-051/26.09.2011 ТПГ "Стамен Панчев", гр. Ботевград

47,67

67

33.9-004/21.09.2011 СОУ "Христо Ботев", с. Галиче, обл. Враца

46,33

68

33.9-020/26.09.2011 ОУ "Отец Пасий", с. Радомирци

44,67

69

33.9-018/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", с. Хлябoво

28,33

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДОЛОЖЕНИЯ ПО КП 33.9-2011

Вх. № Кандидатстваща институция Крайна оценка
1 33.9-054/26.09.2011 ОДЗ № 7 "Детелина", гр. София 95,33
2 33.9-056/26.09.2011 РИО-Хасково 94,33
3 33.9-055/26.09.2011 ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница 93
4 33.9-048/26.09.2011 ЦДГ № 167 "Малкият принц", гр. София 92,67
5 33.9-059/26.09.2011 НУ "Петър Берон", гр. Самоков 92,33
6 33.9-060/26.09.2011 ОДЗ № 128 "Феникс", гр. София 92,33
7 33.9-058/26.09.2011 СОУ "Христо Смирненски", гр. Койнаре 91,33
8 33.9-014/26.09.2011 ОДЗ "Пролет", гр. Оряхово 90,67
9 33.9-066/26.09.2011 66 СОУ "Филип Станиславов", гр. София 89,67
10 33.9-077/26.09.2011 СОУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе 89
11 33.9-079/26.09.2011 ОУ "Св. Климент Охридски", с. Стоян Михайловски 88,67
12 33.9-067/26.09.2011 ЦДГ №1, филиал "Хо Ши Мин", гр. Дупница 87,33
13 33.9-061/26.09.2011 ОУ "Васил Левски", с. Караджово 87
14 33.9-082/26.09.2011 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Разград 86,33
15 33.9-084/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", с. Баница 86,33
16 33.9-071/26.09.2011 97 СОУ "Братя Миладинови", гр. София 85,67
17 33.9-072/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", Каспичан 85,33
18 33.9-091/26.09.2011 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Девене 85,33
19 33.9-083/26.09.2011 І ОУ "Н.Й.Вапцаров", гр. Берковица 83
20 33.9-088/26.09.2011 СОУ "Христо Ботев", гр. Брусарци 83
21 33.9-045/26.09.2011 ОДЗ „Мечта”, гр. Кюстендил 81,67
22 33.9-078/26.09.2011 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Първомай 81,67
23 33.9-064/26.09.2011 ОУ "Васил Левски", с. Смоляновци, обл. Монтана 81,33
24 33.9-050/26.09.2011 СОУ "Васил Левски", гр. Димитровград 80,67
25 33.9-086/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", с. Камбурово 80,33
26 33.9-047/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", с. Кардам 79,33
27 33.9-053/26.09.2011 ЦДГ № 2 "Звънче", гр. Петрич 78,67
28 33.9-052/26.09.2011 ОУ "Иван Вазов", гр. Кюстендил 78,33
29 33.9-036/26.09.2011 ОУ "Г.С.Раковски", с. Търнак 76,67
30 33.9-042/26.09.2011 СОУ "Св. Пасий Хилендарски", гр. Върбица 76,33
31 33.9-028/26.09.2011 ПГСС „Златна нива”, гр. Айтос 76
32 33.9-007/21.09.2011 ІІІ ОУ "П.Р.Славейков", гр. Търговище 75,33
33 33.9-023/26.09.2011 ОУ "Д-р Петър Берон", с. Септемврийци 73,67
34 33.9-043/26.09.2011 ОУ "Митрополит А.Велешки", гр. Самоков 72,67
35 33.9-062/26.09.2011 Община Свиленград 71
36 33.9-025/26.09.2011 СОУ "П.Р.Славейков, гр. Видин 69
37 33.9-031/26.09.2011 ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Павликени 69
38 33.9-076/26.09.2011 ОУ "Н.Й.Вапцаров", гр.Нови пазар 68,67
39 33.9-049/26.09.2011 СОУ "Гео Милев", с. Белозем 68,33
40 33.9-089/26.09.2011 ОУ "Георги Бенковски", с. Беломорци 66,33
41 33.9-081/26.09.2011 ОУ "Христо Ботев", с. Китанчево 65,33
42 33.9-070/26.09.2011 ОУ "Отец Паисий", с. Равна гора 64,33
43 33.9-074/26.09.2011 2-ро НУ "Васил Левски", гр. Омуртаг 64
44 33.9-011/26.09.2011 ПГХХТ , гр. Димитровград 63,33
45 33.9-005/21.09.2011 РЦПИОВДУСОП-гр. Монтана 63
46 33.9-037/26.09.2011 СОУ "Св.Св. К и Методий", гр. Смядово 62,33
47 33.9-073/26.09.2011 ОДК Смолян 61
48 33.9-039/26.09.2011 ОУ "Добри Войников", с. Победа 60,67
49 33.9-040/26.09.2011 СОУ "Христо Ботев, гр. Камено 59,67
50 33.9-075/26.09.2011 СОУ "Любен Каравелов", гр. Варна 59,33
51 33.9-095/26.09.2011 ОУ "Св. Климент Охридски", с. Буковлък 58,33
52 33.9-017/26.09.2011 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Орешник 56,67
53 33.9-002/15.09.2011 ОДК Лозница 56
Резерви
54 33.9-030/26.09.2011 ОУ "Г.С.Раковски", с. Голямо Ново 56
55 33.9-019/26.09.2011 ЦДГ "Пролет", гр. Койнаре 55,33
56 33.9-016/26.09.2011 ОДК-Търговище 55

Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.9 – 2011

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.9 - 201.

Желаещите трябва да заяват предварително участието си на eлектронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 11.09.2011г.

  • Първата среща ще се проведе на 08 септември (четвъртък) в офиса на ЦОИДУЕМ - София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.00 часа.
  • Втората среща ще се проведе на 12 септември (понеделник) в офиса на ЦОИДУЕМ - София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.00 часа.

В заявката за участие, моля не пропускайте да посочите подходящата за Вас дата.


Важно!!! Нов конкурс - 33.9 - 2011

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява конкурсна процедура 33.9-2011

за

набиране на проектни предложения по: Приоритет 3"Утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна система"

Теми :

  1. Проекти, утвърждаващи културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност.
  2. Проекти, насочени към представяне на културната специфика на отделните етнически малцинства.
  3. Проекти, които отразяват културните постижения на етническите малцинства и техния принос към националната и европейската култура.
  4. Проекти за повишаване на интеркултурната компетентност на учители за работа в мултиетническа среда.

Кандидатстващи институции: държавни и общински детски градини; училища; обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини. Кандидатстващи институции могат да изпълняват проектите самостоятелно или в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата - 600 000 лв.

Максимална стойност на един проект - 12 000 лв.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 16:00 часа на 26.09. 2011 г.

Пълният комплект документи за кандидатстване е:

Можете да изтеглите всички документи като архив: документи за кандидатстване.zip (142.3 KB).