Резултати от КП 33.8 - 2011

Окончателно класиране на проекти по КП 33.8-2011 Списък на допуснати проекти до оценка и одобрени…


Резултат от конкурс за подбор на оценители по КП 33.8-2011

От общо постъпилите 39 кандидатури за оценители по КП 33.8-2011, след втория етап - събеседване,…