Одобрени за финансиране проектни предложения по КП 33.7-2010

№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Име на проекта Оценка на проект 1 33.7-047/…


Подписване на договори с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране

Договорите с общините, чиито проекти са одобрени за финансиране, ще бъдат подписани на 10.12.2010…


Резултати от административна проверка по КП 33.7-2010

Списък на допуснати до Етап 2 проектни предложения № по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща…


Обява за конкурсна процедура 33.7-2010

О Б Я В А ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА С…