Важно!!! До бенефициентите по КП 33.5-2009

Уважаеми бенефициенти, Във връзка с въвеждане на номенклатурата на делата на ЦОИДУЕМ от м. март…


Конкурсна процедура 33.5-2009

ОБЯВА ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…


Обява за конкурсна процедура 33.5-2009

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на…