Важно!!! Подписване на договори по КП 33.19-2020

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.19-2020, предстои…


Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.19-2020

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 Приоритет 4 Приоритет……


ВНИМАНИЕ!!! ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! НОВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА – 33.19 – 2020

ОБЯВА В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…