ВАЖНО!!! Уважаеми Бенефициери по КП33.18-2019

Уважаеми Бенефициери по КП 33.18-2019, Във връзка със Заповед на министъра на образованието и…


Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.18-2019 и подписване на договорите

Списък с класираните за финансиране проекти и одобрените им бюджети: Списък - 33.18-2019-сайт…


Удължаване на срока за кандидатстване по КП 33.18-2019

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за кандидатстване по КП 33.18-2019 до 11.10.2019 г., 15:00……


ВНИМАНИЕ!!! ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! НОВ КОНКУРС – 33.18 – 2019

ОБЯВА В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…