Важно!!! Подписване на договорите по КП 33.16-2017

Във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.16-2017 и одобряването на Вашите…


ВАЖНО!!! Срок за кандидатставене в "КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2017 Г."

Във връзка с допусната техническа грешка в т. 5. "Начин на кандидатстване" от Обявата за "КОНКУРС…


КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2017 Г.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)…


Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс - 33.16 - 2017

ОБЯВА   На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и…