Важно!!! Подписване на договорите по КП 33.15-2016

Уважаеми Бенефициенти, Във връзка с подписването на договорите по КП 33.15-2016 и влизането в сила…


Важно!!! Резултати от КП 33.15-2016

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/…


КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2016 Г.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)…


Провеждане на информационни срещи по КП 33.15-2016

ДАТА ЧАС НАСЕЛЕНО МЯСТО МЯСТО НА СРЕЩАТА 12.07.16 г. 14,00 гр. КНЕЖА Залата на Община Кнежа……


Внимание!!! Въпроси и отговори относно КП 33.15-2016

Въпрос: Можем ли да кандидатстваме по Приоритет 2, ако учениците са 100 % роми? Отговор: Съгласно…


Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс - 33.15 - 2016

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията…