Важно!!! Подписване на договори по КП 33.14-2015

Подписване на договори на 28.09.2015 г.

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 28 септември 2015 г. (понеделник) от 13:00 ч. ще се подписват договори със следните кандидатстващи институции:

 

33.14-1-044/27.07.2015 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Дончево, обл. Добрич
33.14-1-037/27.07.2015 ОУ "Христо Ботев" гр. Алфатар, обл. Силистра
33.14-1-053/27.07.2015 ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора, обл. Бургас
33.14-1-032/24.07.2015 ОДЗ "Васил Левски" с. Ветрино, обл. Варна
33.14-1-019/23.07.2015 Община Силистра гр. Силистра
33.14-1-033/24.07.2015 ОДЗ "Гьончо Белев" гр. Ихтиман
33.14-1-015/22.07.2015 Община Лясковец гр. Лясковец
33.14-1-028/24.07.2015 СОУ "Св. Климент Охридски" гр. Симеоновград
33.14-2-057/27.07.2015 ЦДГ №8 „Райна Княгиня“ гр. Разград
33.14-2-086/27.07.2015 ЦДГ №7 „Снежанка“ гр. Търговище
33.14-2-033/24.07.2015 Второ ОУ „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм
33.14-2-056/27.07.2015 Община Оряхово гр. Оряхово
33.14-2-043/24.07.2015 Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ гр. София
33.14-2-039/24.07.2015 Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр. Сандански
33.14-3-004/17.07.2015г. ОУ ,,Георги Бенковски“ с. Беломорци
33.14-3-008/21.07.2015г. ОДЗ 39 ,,Пролет“ гр. София

 

На подписването на договорите трябва да присъстват ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция и ръководителите на класираните проекти, тъй като ще има кратка инструкция относно изпълнението на дейностите и последващото отчитане. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1. Попълнен Договор (Приложение 5 А за първи приоритет;  Приложение 5 Б за втори приоритет и Приложение 5 В за трети приоритет към настоящото съобщение), в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни (както и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост);

- при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора - сумите на първи и втори транш да бъдат изчислени с точност до стотицата след десетичния знак и изписани коректно цифром и словом;

- по чл. 2 от Договора - да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация;

2. Финансова идентификация (на бюджетна банкова сметка), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5 от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4. Декларация (Приложение 2 към настоящото съобщение), подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж.

Подписването на договора става лично от  ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция. Напомняме ви да носите в себе си и печата на институцията.

Подписване на договори на 29.09.2015 г.

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 29 септември 2015 г. (вторник) от 13:00 ч. ще се подписват договори със следните кандидатстващи институции:

 

33.14-1-043/27.07.2015 СОУ "Христо Ботев" гр. Камено, обл. Бургас
33.14-1-024/23.07.2015 ОДЗ 2 "Бърборино" гр. Средец, обл. Бургас
33.14-1-064/27.07.2015 ПГ "Марин Попов" гр. Севлиево
33.14-1-066/27.07.2015 ПГСИ "Пеньо Пенев" гр. Бургас
33.14-1-004/14.07.2015 ОУ "Никола Йонков Вапцаров" с. Селановци, общ. Оряхово
33.14-1-014/22.07.2015 ОДЗ № 68 "Ран Босилек" гр. София
33.14-1-069/27.07.2015 ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Пловдив
33.14-2-042/24.07.2015 СОУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре
33.14-2-062/27.07.2015 РИО Благоевград гр. Благоевград
33.14-2-060/27.07.2015 СОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Момчилград
33.14-2-073/27.07.2015 СОУ „Бачо Киро“ гр. Павликени
33.14-2-066/27.07.2015 ОУ „Светлина“ с. Тополица
33.14-2-032/24.07.2015 ОУ „Добри Войников“ с. Победа
33.14-2-065/27.07.2015 НУ „Иван Вазов“ гр. Дългопол
33.14-2-069/27.07.2015 ОУ „Иван Вазов“ с. Русокастро
33.14-3-001/07.07.2015г. ОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Стоян Михайловски
33.14-3-024/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Груев Данов“ гр. Клисура
33.14-3-009/21.07.2015г. Второ начално училище ,,Васил Левски“ гр. Омуртаг
33.14-3-038/27.07.2015г. ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Враца
33.14-3-019/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Пелишат
33.14-3-020/27.07.2015г. СОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Камен
33.14-3-023/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Камбурово

 

На подписването на договорите трябва да присъстват ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция и ръководителите на класираните проекти, тъй като ще има кратка инструкция относно изпълнението на дейностите и последващото отчитане. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1. Попълнен Договор (Приложение 5 А за първи приоритет;  Приложение 5 Б за втори приоритет и Приложение 5 В за трети приоритет към настоящото съобщение), в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни (както и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост);

- при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора - сумите на първи и втори транш да бъдат изчислени с точност до стотицата след десетичния знак и изписани коректно цифром и словом;

- по чл. 2 от Договора - да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация;

2. Финансова идентификация (на бюджетна банкова сметка), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5 от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4. Декларация (Приложение 2 към настоящото съобщение), подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж.

Подписването на договора става лично от  ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция. Напомняме ви да носите в себе си и печата на институцията.

Подписване на договори на 30.09.2015 г.

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 30 септември 2015 г. (сряда) от 13:00 ч. ще се подписват договори със следните кандидатстващи институции:

33.14-1-050/27.07.2015 ЦДГ "Детелина" с. Тополица, обл. Бургас
33.14-1-061/27.07.2015 НИОН "АзБуки" гр. София
33.14-1-041/27.07.2015 ОУ "Христо Ботев" гр. Стамболийски
33.14-1-016/22.07.2015 ПГЛПЕХТ гр. Ямбол
33.14-1-002/08.07.2015 II ОУ "Константин Фотинов" гр.Лом
33.14-1-003/10.07.2015 ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско, общ. Провадия
33.14-2-058/27.07.2015 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново
33.14-2-014/20.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Дунавци
33.14-2-035/24.07.2015 Община Лом гр. Лом
33.14-2-055/27.07.2015 СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Върбица
33.14-2-052/27.07.2015 ОДЗ №7 „Детелина“ гр. София
33.14-2-021/22.07.2015 ОУ „Виделина“ с. Сейдол
33.14-3-012/23.07.2015г. Национално училище ,,Братя Миладинови“ с. Кръстина
33.14-3-006/20.07.2015г. Община ,,Тунджа“ гр. Ямбол
33.14-3-029/27.07.2015г. ОУ ,,Панайот Волов“ гр. Пловдив
33.14-3-027/27.07.2015г. 116 ОУ ,,Паисий Хилендарски“ с. Яна
33.14-3-040/27.07.2015г. СОУ ,,Александър Иванов-Чапай“ гр. Белово
33.14-3-015/24.07.2015г. ОУ ,,Васил Априлов“ с. Хърлец
33.14-3-018/27.07.2015г. ПГСС с. Ситово
33.14-3-022/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Търнава
33.14-3-036/27.07.2015г. СОУ ,,Любен Каравелов“ гр. Варна
33.14-3-035/27.07.2015г. ОУ ,,Отец Паисий“ с. Писарево
33.14-3-031/27.07.2015г. РЦПИОВДУСОП гр. Търговище
33.14-3-017/27.07.2015г. ОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Изворско
33.14-2-083/27.07.2015 Общински детски комплекс - Ардино гр. Ардино
33.14-3-005/17.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Исперихово

На подписването на договорите трябва да присъстват ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция и ръководителите на класираните проекти, тъй като ще има кратка инструкция относно изпълнението на дейностите и последващото отчитане. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1. Попълнен Договор (Приложение 5 А за първи приоритет;  Приложение 5 Б за втори приоритет и Приложение 5 В за трети приоритет към настоящото съобщение), в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни (както и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост);

- при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора - сумите на първи и втори транш да бъдат изчислени с точност до стотицата след десетичния знак и изписани коректно цифром и словом;

- по чл. 2 от Договора - да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация;

2. Финансова идентификация (на бюджетна банкова сметка), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5 от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4. Декларация (Приложение 2 към настоящото съобщение), подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж.

Подписването на договора става лично от  ръководителите на институциите, главните счетоводители или лицата изпълняващи тази функция. Напомняме ви да носите в себе си и печата на институцията.

Prilojenie_1__d_q_za_gotovnost.doc (24 KB)

Prilojenie_2___d_q_ot_r_l_institucia.doc (40 KB)

Pr.5_A_Dogovor_KP_14.doc (81.5 KB)

Pr.5 Б Dogovor_KP_14.doc (81.5 KB)

Pr.5 В Dogovor_KP_14.doc (81.5 KB)


Важно!!! Резултати от КП 33.14-2015

Списък на недопуснатите до оценка проектни предложения по КП 33.14-2015

Приоритет 1

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1

33.14 – 1 - 046/27.07.2015 ЦДГ „Патиланчо”, гр. Тутракан Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. II,т.8,т.9

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 2

Вх. № / дата Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1 33.14-2-011/16.07.2015 СОУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. II,т.8,т.9
2 33.14-2-037/24.07.2015 ЦДГ „Брезичка“, гр. Ардино Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. II,т.8,т.9
3 33.14-2-084/27.07.2015 Съдружие за интеграция и личностна адаптация – СИЛА, гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. I,т.2
4 33.14-2-093/27.07.2015 ОУ „Горан Червеняшки“, с. Михайлово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. II,т.4,т.8,т.9
5 33.14-2-097/28.07.2015 ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Цибър Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. I,т.1
6 33.14-2-098/28.07.2015 ЦДГ „Пламъче“, гр. Дебелец Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. I,т.1

 

Приоритет 3

Вх. № / дата Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1 33.14-3-003/15.07.2015г. ЦДГ ,,Слънце“, гр. Луковит Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –  по раздел. II,т.2,т.4,т.6,т.8,т.9; раздел. III, т.2,т.5

Списък на класираните проектни предложения и одобрени за финансиране по КП 33.14-2015

Приоритет 1. Осигуряване на равен досттъп до качествено образование на децата  и учениците от етническите малцинства.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Оценка
1 33.14-1-043/27.07.2015 СОУ "Христо Ботев" гр. Камено, обл. Бургас 81,33
2 33.14-1-044/27.07.2015 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Дончево, обл. Добрич 81,00
3 33.14-1-024/23.07.2015 ОДЗ 2 "Бърборино" гр. Средец, обл. Бургас 80,33
4 33.14-1-050/27.07.2015 ЦДГ "Детелина" с. Тополица, обл. Бургас 80,33
5 33.14-1-037/27.07.2015 ОУ "Христо Ботев" гр. Алфатар, обл. Силистра 80,00
6 33.14-1-061/27.07.2015 НИОН "АзБуки" гр. София 80,00
7 33.14-1-064/27.07.2015 ПГ "Марин Попов" гр. Севлиево 80,00
8 33.14-1-053/27.07.2015 ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора, обл. Бургас 79,67
9 33.14-1-032/24.07.2015 ОДЗ "Васил Левски" с. Ветрино, обл. Варна 79,33
10 33.14-1-019/23.07.2015 Община Силистра гр. Силистра 78,67
11 33.14-1-033/24.07.2015 ОДЗ "Гьончо Белев" гр. Ихтиман 78,67
12 33.14-1-015/22.07.2015 Община Лясковец гр. Лясковец 74,33
13 33.14-1-066/27.07.2015 ПГСИ "Пеньо Пенев" гр. Бургас 74,00
14 33.14-1-028/24.07.2015 СОУ "Св. Климент Охридски" гр. Симеоновград 73,33
15 33.14-1-004/14.07.2015 ОУ "Никола Йонков Вапцаров" с. Селановци, общ. Оряхово 73,00
16 33.14-1-014/22.07.2015 ОДЗ № 68 "Ран Босилек" гр. София 73,00
17 33.14-1-041/27.07.2015 ОУ "Христо Ботев" гр. Стамболийски 72,67
18 33.14-1-016/22.07.2015 ПГЛПЕХТ гр. Ямбол 72,00
19 33.14-1-002/08.07.2015 II ОУ "Константин Фотинов" гр.Лом 70,67
20 33.14-1-003/10.07.2015 ОУ "Васил Левски" с.Бозвелийско, общ. Провадия 70,33
21 33.14-1-069/27.07.2015 ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Пловдив 70,33
Резерви
22 33.14-1-068/27.07.2015 ПГТМ "Христо Ботев" гр. Ботевград 69,00
23 33.14-1-026/23.07.2015 ЦДГ "Чайка" гр. Кърджали 68,67
24 33.14-1-065/27.07.2015 ЦДГ 7 "Снежанка" гр. Търговище 68,67
25 33.14-1-018/22.07.2015 СОУ "Васил Левски" гр. Вълчи дол, обл. Варна 68,00
26 33.14-1-017/22.07.2015 Целодневна детска градина "Мир" с. Калугерене, обл. Силистра 67,67
27 33.14-1-012/21.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава 66,67
28 33.14-1-001/01.07.2015 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Девене, общ. Враца 66,33
29 33.14-1-021/23.07.2015 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Градинарово, общ. Провадия 65,33
30 33.14-1-034/24.07.2015 СОУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе 65,00
31 33.14-1-022/23.07.2015 ОУ "Христо Смирненски" гр. Карнобат 64,00
32 33.14-1-062/27.07.2015 ОУ "Райко Попович" гр. Карлово 63,67
33 33.14-1-020/23.07.2015 ЦДГ "Асен Разцветников" с. Драганово, общ. Г. Оряховица 63,00
34 33.14-1-035/24.07.2015 IX ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" гр. Сливен 62,00
35 33.14-1-049/27.07.2015 67 ОУ "Васил Друмев" гр. София 61,33
36 33.14-1-005/15.07.2015 ОУ "Никола Йонков Вапцаров" с. Рани лист, общ. Кърджали 61,00
37 33.14-1-054/27.07.2015 ПГ по облекло "Елисавета Багряна" гр. Бяла Слатина 60,00
38 33.14-1-051/27.07.2015 ОУ "Христо Ботев" с. Баница, обл. Враца 59,67
39 33.14-1-059/27.07.2015 3-то ОУ "Гоце Делчев" гр. Петрич 59,67
40 33.14-1-006/15.07.2015 ОДЗ "Ян Бибиян" гр. Кърджали 58,00
41 33.14-1-058/27.07.2015 СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Земен 57,00
42 33.14-1-063/27.07.2015 ОУ " Антон Страшимиров" с. Бохот, обл. Плевен 57,00
43 33.14-1-060/27.07.2015 4 ОУ "проф. Джон Атанасов" гр. София 56,67
44 33.14-1-007/17.07.2015 ОУ "Христо Ботев" с. Каспичан, обл. Шумен 55,67
45 33.14-1-023/23.07.2015 НУ "Васил Левски" гр. Кричим, обл. Пловдив 55,67
46 33.14-1-039/27.07.2015 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Априлово, общ. Г. Малина 55,33
47 33.14-1-048/27.07.2015 I ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Берковица 55,33
48 33.14-1-010/20.07.2015 ОУ "Христо Ботев" с. Кирчево, обл. Ловеч 54,67
49 33.14-1-011/21.07.2015 ОУ "Васил Левски" с. Леденик, общ. В. Търново 54,00
50 33.14-1-030/24.07.2015 ОУ "Пенчо П. Славейков" с. Марково, обл. Шумен 53,67
51 33.14-1-045/27.07.2015 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Блъсково обл. Варна 53,00
52 33.14-1-036/24.07.2015 ОДЗ "Щастливо детство" гр. Твърдица 52,67
53 33.14-1-052/27.07.2015 ОУ "Христо Ботев" с. Камбурово, обл. Търговище 52,67
54 33.14-1-031/24.07.2015 Общинска администрация - Берковица гр. Берковица 52,33
55 33.14-1-057/27.07.2015 ОУ "Найден Геров" с. Гавраилово, обл. Сливен 50,33
56 33.14-1-013/21.07.2015 ОУ "Отец Паисий" гр. Разград 50,00
57 33.14-1-029/24.07.2015 ОДЗ №2 "Звездица Зорница" гр. Бургас 49,67
58 33.14-1-038/27.07.2015 ОУ "Васил Левски" с. Върбица, общ. Г. Оряховица 49,33
59 33.14-1-047/27.07.2015 СОУ "Христо Ботев" с. Галиче, обл. Враца 47,33
60 33.14-1-008/17.07.2015 ОУ "Георги Бенковски" с. Беломорци, общ. Омуртаг 46,67
61 33.14-1-027/23.07.2015 ОДЗ 58"Слънчево утро" район Кремиковци, гр. София 42,00
62 33.14-1-056/27.07.2015 103 ОУ "Васил Левски" гр. София 40,00
63 33.14-1-055/27.07.2015 140 СОУ "Иван Богоров" гр. София 37,00
64 33.14-1-067/27.07.2015 ПГЛП гр. Монтана 35,67
Оценени проектни предложения, но неучастващи в класирането, поради класиране за финансиране в друг приоритет
65 33.14-1-042/27.07.2015 СОУ "Св. Климент Охридски" с. Камен, обл. В. Търново 84,33
66 33.14-1-009/17.07.2015 ОУ "Христо Ботев" с. Исперихово, обл. Пазарджик 69,33
Недопуснати до класиране проекти, поради неспазено изискване за минимална продължителност за изпълнението на дейностите на един проект, съгласно Насоки за кандидатстване по КП 33.14-2015
67 33.14-1-025/23.07.2015 ОУ "Добри Войников" с. Каменар, обл. Варна X
68 33.14-1-040/27.07.2015 ЦДГ "Първи юни" гр. Карлово X
Приоритет 2. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Оценка
1 33.14-2-057/27.07.2015 ЦДГ №8 „Райна Княгиня“ гр. Разград 80,00
2 33.14-2-086/27.07.2015 ЦДГ №7 „Снежанка“ гр. Търговище 78,00
3 33.14-2-033/24.07.2015 Второ ОУ „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм 77,67
4 33.14-2-042/24.07.2015 СОУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре 76,33
5 33.14-2-056/27.07.2015 Община Оряхово гр. Оряхово 76,33
6 33.14-2-058/27.07.2015 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново 76,33
7 33.14-2-043/24.07.2015 Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ гр. София 75,67
8 33.14-2-062/27.07.2015 РИО Благоевград гр. Благоевград 75,33
9 33.14-2-060/27.07.2015 СОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Момчилград 75,00
10 33.14-2-014/20.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Дунавци 74,67
11 33.14-2-073/27.07.2015 СОУ „Бачо Киро“ гр. Павликени 74,33
12 33.14-2-035/24.07.2015 Община Лом гр. Лом 74,00
13 33.14-2-055/27.07.2015 СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Върбица 74,00
14 33.14-2-066/27.07.2015 ОУ „Светлина“ с. Тополица 74,00
15 33.14-2-039/24.07.2015 Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ гр. Сандански 73,33
16 33.14-2-032/24.07.2015 ОУ „Добри Войников“ с. Победа 72,00
17 33.14-2-052/27.07.2015 ОДЗ №7 „Детелина“ гр. София 72,00
18 33.14-2-065/27.07.2015 НУ „Иван Вазов“ гр. Дългопол 72,00
19 33.14-2-083/27.07.2015 Общински детски комплекс - Ардино гр. Ардино 71,67
20 33.14-2-021/22.07.2015 ОУ „Виделина“ с. Сейдол 71,33
21 33.14-2-069/27.07.2015 ОУ „Иван Вазов“ с. Русокастро 70,33
Резерви
22 33.14-2-010/15.07.2015 ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Рани лист 69,67
23 33.14-2-051/27.07.2015 ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Две могили 69,67
24 33.14-2-090/27.07.2015 СОУ „Любен Каравелов“ гр. Варна 69,33
25 33.14-2-015/21.07.2015 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово 69,00
26 33.14-2-077/27.07.2015 ПГОД „Евридика“ гр. Кърджали 69,00
27 33.14-2-075/27.07.2015 171 ОУ „Стоил Попов“ гр. Нови Искър 67,67
28 33.14-2-018/21.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава 67,33
29 33.14-2-030/23.07.2015 Второ ОУ „Христо Смирненски“ гр. Берковица 67,33
30 33.14-2-034/24.07.2015 СОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Симеоновград 66,33
31 33.14-2-064/27.07.2015 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Криводол 66,33
32 33.14-2-008/14.07.2015 ЦДГ №2 „Звънче“ гр. Петрич 66,00
33 33.14-2-061/27.07.2015 СОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Айтос 66,00
34 33.14-2-004/10.07.2015 СОУ „Цанко Церковски“ с. Никола Козлево 65,67
35 33.14-2-041/24.07.2015 ОДЗ №2 „Бърборино“ гр. Средец 65,67
36 33.14-2-044/24.07.2015 СОУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе 65,67
37 33.14-2-002/07.07.2015 ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос 64,00
38 33.14-2-012/17.07.2015 ОДЗ „Юрий Гагарин“ с. Малорад 62,00
39 33.14-2-028/23.07.2015 ОУ „Христо Смирненски“ гр. Карнобат 62,00
40 33.14-2-016/21.07.2015 ОУ „Петко Рачев Славейков“ с. Церова Кория 61,00
41 33.14-2-074/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Самуилово 60,67
42 33.14-2-023/22.07.2015 ЦДГ „Пролетна дъга“ гр. Берковица 60,33
43 33.14-2-036/24.07.2015 ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“ гр. Сливен 60,33
44 33.14-2-040/24.07.2015 ОУ „Неофит Рилски“ с. Ягодово 60,33
45 33.14-2-053/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Стамболийски 60,00
46 33.14-2-082/27.07.2015 ЦДГ „Щастливо детство“ с. Белоградец 59,67
47 33.14-2-091/27.07.2015 ОУ „Васил Левски“ гр. Кърджали 59,67
48 33.14-2-045/24.07.2015 СОУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново 59,33
49 33.14-2-013/17.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Исперихово 59,00
50 33.14-2-027/23.07.2015 ОУ „Иван Вазов“ с. Веселина 59,00
51 33.14-2-020/22.07.2015 ОДК гр. Лозница гр. Лозница 58,67
52 33.14-2-022/22.07.2015 СОУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол 58,67
53 33.14-2-096/27.07.2015 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Блъсково 58,67
54 33.14-2-001/02.07.2015 ПГТХТ „Никола Стойчев“ гр. Разлог 58,33
55 33.14-2-007/14.07.2015 ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Селановци 58,33
56 33.14-2-019/22.07.2015 Трето ОУ „Димитър Благоев“ гр. Шумен 58,00
57 33.14-2-094/27.07.2015 ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Пловдив 58,00
58 33.14-2-025/23.07.2015 ЦДГ „Асен Разцветников“ с. Драганово 57,67
59 33.14-2-029/23.07.2015 ОУ „Добри Войников“ с. Каменар 57,33
60 33.14-2-047/24.07.2015 СОУ „Георги Стойков Раковски“ гр. Велико Търново 57,33
61 33.14-2-071/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас 56,67
62 33.14-2-085/27.07.2015 ЦДГ „Ана Козинарова“ гр. Клисура 56,67
62 33.14-2-070/27.07.2015 ОДЗ №90 гр. София 56,33
64 33.14-2-081/27.07.2015 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Славяново 56,00
65 33.14-2-024/23.07.2015 Професионална гимназия „Петър Парчевич“ гр. Раковски 55,67
66 33.14-2-067/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово 55,67
67 33.14-2-080/27.07.2015 ЦДГ „Здравец“ гр. Каварна 54,67
68 33.14-2-005/13.07.2015 СОУ „Юрий Алексеевич Гагарин“ гр. Силистра 54,33
69 33.14-2-068/27.07.2015 СОУ „Христо Ботев“ гр. Брусарци 54,33
70 33.14-2-031/24.07.2015 ОДЗ „Люляк“ гр. Враца 54,00
71 33.14-2-006/13.07.2015 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Малорад 53,67
72 33.14-2-046/24.07.2015 СОУ „Неофит Рилски“ гр. Твърдица 53,33
73 33.14-2-092/27.07.2015 ОУ „Христо Ботев“ с. Зидарово 53,00
74 33.14-2-059/27.07.2015 ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Кърджали 52,00
75 33.14-2-079/27.07.2015 67 ОУ „Васил Друмев“ гр. София 51,67
76 33.14-2-088/27.07.2015 АТПГ - гр. Златица гр. Златица 51,33
77 33.14-2-076/27.07.2015 РИО Велико Търново гр. Велико Търново 50,67
78 33.14-2-048/24.07.2015 ОУ „Васил Левски“ с. Литаково 49,67
79 33.14-2-095/27.07.2015 156 ОУ „Васил Левски“ гр. София 49,67
80 33.14-2-072/27.07.2015 ОУ ‚Йордан Йовков“ гр. Пловдив 49,00
81 33.14-2-050/27.07.2015 ОУ „Г. С. Раковски“ с. Търнак 47,67
82 33.14-2-063/27.07.2015 СОУ „Христо Ботев“ с. Галиче 47,67
83 33.14-2-078/27.07.2015 Община Елин Пелин гр. Елин Пелин 44,67
84 33.14-2-054/27.07.2015 СОУ „Св. Климент Охридски“ с. Камен 44,33
85 33.14-2-049/24.07.2015 ЦДГ „Детска радост“ гр. Долна Оряховица 44,00
86 33.14-2-089/27.07.2015 ПГЛП - гр. Монтана гр. Монтана 44,00
87 33.14-2-087/27.07.2015 ПГСИ „Пеньо Пенев“ гр. Бургас 35,00
88 33.14-2-038/24.07.2015 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Батак 34,00
Оценени проектни предложения, но неучастващи в класирането, поради класиране за финансиране в друг приоритет
89 33.14-2-017/21.07.2015 Второ НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг 71,67
90 33.14-2-003/10.07.2015 ОУ „Васил Левски“ с. Бозвелийско 70,00
Недопуснати до класиране проекти, поради неспазено изискване за минимална продължителност за изпълнението на дейностите на един проект, съгласно Насоки за кандидатстване по КП 33.14-2015
91 33.14-2-026/23.07.2015 ОУ "Отец Паисий" с. Искра Х
92 33.14-2-009/15.07.2015 Община Асеновград гр. Асеновград Х
Приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Обща оценка
1 33.14-3-001/07.07.2015г. ОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Стоян Михайловски 86,67
2 33.14-3-012/23.07.2015г. Национално училище ,,Братя Миладинови“ с. Кръстина 83,00
3 33.14-3-006/20.07.2015г. Община ,,Тунджа“ гр. Ямбол 77,33
4 33.14-3-024/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Груев Данов“ гр. Клисура 70,00
5 33.14-3-005/17.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Исперихово 69,00
6 33.14-3-009/21.07.2015г. Второ начално училище ,,Васил Левски“ гр. Омуртаг 69,00
7 33.14-3-029/27.07.2015г. ОУ ,,Панайот Волов“ гр. Пловдив 68,33
8 33.14-3-038/27.07.2015г. ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Враца 68,00
9 33.14-3-019/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Пелишат 66,00
10 33.14-3-004/17.07.2015г. ОУ ,,Георги Бенковски“ с. Беломорци 64,00
11 33.14-3-027/27.07.2015г. 116 ОУ ,,Паисий Хилендарски“ с. Яна 62,33
12 33.14-3-040/27.07.2015г. СОУ ,,Александър Иванов-Чапай“ гр. Белово 62,00
13 33.14-3-015/24.07.2015г. ОУ ,,Васил Априлов“ с. Хърлец 61,00
14 33.14-3-018/27.07.2015г. ПГСС с. Ситово 60,67
15 33.14-3-022/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Търнава 60,33
16 33.14-3-036/27.07.2015г. СОУ ,,Любен Каравелов“ гр. Варна 60,33
17 33.14-3-020/27.07.2015г. СОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Камен 60,00
18 33.14-3-035/27.07.2015г. ОУ ,,Отец Паисий“ с. Писарево 59,33
19 33.14-3-031/27.07.2015г. РЦПИОВДУСОП гр. Търговище 58,67
20 33.14-3-008/21.07.2015г. ОДЗ 39 ,,Пролет“ гр. София 55,67
21 33.14-3-023/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Камбурово 55,33
22 33.14-3-017/27.07.2015г. ОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Изворско 55,00
Резерви
23 33.14-3-010/21.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Зелена морава 53,67
24 33.14-3-026/27.07.2015г. НУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раждавица 53,67
25 33.14-3-013/23.07.2015г. ОУ ,,Христо Смирненски“ гр. Карнобат 52,67
26 33.14-3-028/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Лопян 51,67
27 33.14-3-032/27.07.2015г. ОУ ,,Св. Климент Охридски“ с. Буковлък 51,00
28 33.14-3-025/27.07.2015г. ОУ ,,Христо Ботев“ с. Баница 50,33
29 33.14-3-002/14.07.2015г. СОУ ,,Хан Исперих“ гр. Нови Пазар 50,00
30 33.14-3-011/23.07.2015г. ПГ ,,Петър Парчевич“ гр. Раковски 50,00
31 33.14-3-021/27.07.2015г. СОУ ,,Аргира Жечкова“ гр. Сливен 49,33
32 33.14-3-014/24.07.2015г. ОУ ,,Гео Милев“ с. Белозем 43,33
33 33.14-3-037/27.07.2015г. Вечерна гимназия ,,Захари Стоянов“ гр. Бургас 37,67
34 33.14-3-034/27.07.2015г. ПГСИ ,,Пеньо Пенев“ гр. Бургас 35,67
35 33.14-3-039/27.07.2015г. Община Болярово гр. Болярово 32,67
Оценени проектни предложения, но неучастващи в класирането, поради класиране за финансиране в друг приоритет
36 33.14-3-016/24.07.2015г. СОУ ,,Св. Климент Охридски“ гр. Симеоновград 71,00
37 33.14-3-030/27.07.2015г. ОДЗ ,,Гьончо Белев“ гр. Ихтиман 59,67
38 33.14-3-033/27.07.2015г. ОУ ,,Иван Вазов“ с. Русокастро 58,33
Недопуснати до класиране проекти, поради неспазено изискване за минимална продължителност за изпълнението на дейностите на един проект, съгласно Насоки за кандидатстване по КП 33.14-2015
39 33.14-3-007/20.07.2015 г. ОУ „Васил Левски“ гр. Бургас Х

КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2015 Г.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за оценители на проектни предложения по конкурсни процедури

(КП) на ЦОИДУЕМ за 2015 г.

1. Кратко описание на дейността:

 • оценка на проектни предложения, съгласно Конкурсните процедури при спазване на Вътрешните правила за провеждане на конкурсна процедура за класиране на проекти  (ВППКПКП)  от ЦОИДУЕМ;
 • деклариране на независимост и конфиденциалност в процеса на оценка на проектните предложения;
 • докладване на председателя на оценителната комисия за нередности в процеса на оценяване.

2. Основни изисквания за кандидатите:

 • да са физически лица;

 • висше образование - завършена образователна степен минимум магистър;
 • професионален опит: минимум 3 години в областта на образованието.

3. Специфични изисквания за кандидатите:

Кандидатите трябва да имат опит в:

 • оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
 • изпълнение на проекти, програми или инициативи за интегриране  на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система;
 • сферата на административното и финансовото управление на проекти;
 • работа с родители на децата и учениците от етническите малцинства;
 • сферата на съхраняване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;
 • анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати.

  4. Начин на провеждане на конкурса:

Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

 • проверка по документи за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява;
 • интервю с допуснатите кандидати.

5. Необходимите документи за участие в конкурса:

 • автобиография  - по образец (Приложение № 1)
 • копия на документи, доказващи опита и професионалната квалификация - (дипломи, удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
 • копия на други документи, които участникът преценява, че са важни при оценката на кандидатурата му;
 • мотивационно писмо.

  6. Подаване на документи:

Документите могат да бъдат представени лично, изпратени на електронен адрес: coiduem@abv.bg  или по пощата:

гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров” 52А

Център за образователна интеграция на децата и учениците

от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

(Конкурс за външни оценители по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ)

 

Краен срок за кандидатстване: 07.08.2015 г. /петък/

7. Сключване на договор:

 • за оценяването на проектни предложения по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ за 2015 г. с одобрените кандидати за оценители ще бъде сключен граждански договор;
 • възнаграждението ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август 2015 г.  Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса за външни оценители ще бъдат обявявани на електронната страница на ЦОИДУЕМ.

Prilozhenie_1.doc (45 KB)


Информационна среща по КП 33.14-2015

На 06.07.2015 г. в офиса на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се проведе информационна среща, свързана с новата КП 33.14-2015.

Срещата беше открита от заместник-министъра на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева. Тя изрази своето положително мнение за работата на Центъра и за успешните конкурсни процедури, които той като институция провежда всяка година.

Бяха представени в детайли всички изисквания и критерии за кандидатстване и оценяване по КП 33.14-2015. Всички участници зададоха своите въпроси, свързани с изготвянето на проектните си предложения и получиха подробни разяснения от експертите от Центъра, като се разделиха с пожелание за успех и едно добро бъдещо сътрудничество.


Ново Приложение 3.1. към документите за кандидатстване по КП 33.14-2015

Уважаеми кандидати по КП 33.14-2015,

Предоставяме Ви ново Приложение 3.1., като промяната е следната:

В т. 7 от текст "не съм кандидат/партньор" става текст "не съм кандидат" и се премахва думата "партньор".

Pr.3.1._Deklaraciq_KP_14___nova_02.07.2015.doc (29.5 KB)


Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.14 – 2015

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.14 - 2015.

Желаещите трябва да заяват предварително участието си на eлектронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 02.07.2015 г.

 • Първата среща ще се проведе на 03 юли (петък) в офиса на ЦОИДУЕМ - София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.30 часа.
 • Втората среща ще се проведе на 06 юли (понеделник) в офиса на ЦОИДУЕМ - София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.30 часа.

В заявката за участие, моля не пропускайте да посочите подходящата за Вас дата.


Внимание!!! Въпроси и отговори относно КП 33.14-2015

Въпрос: До колко души е необходимо да бъде екипа, който ще работи по проекта?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване нямате ограничение.

Въпрос: Ако нямаме подходящ партньор може ли да се подадат документи и кои приложения трябва да се попълнят? Ако нямаме партньор това ще се отразили много при разглеждане на документите?

Отговор: Да, може да се кандидатства и без Партньор. По настоящата конкурсна процедура участието на Партньора не носи никакъв бонус при оценката. Попълват се приложенията, които не са свързани с участието на Партньор.

Въпрос: Може ли да се кандидатства по два от Приоритетите и по колко теми от всеки е допустимо?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване имате ограничение - "... по едно проектно предложение по всеки един приоритет.", а ограничение за темите - не е посочено.

Въпрос: Допустимо ли е да включим в проекта дейности по трите теми на приоритет 2?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване нямате подобно ограничение.

Въпрос: Ще има ли дни за консултации?

Отговор: Да, предвидени са такива информационни срещи, които ще бъдат обявени на интернет страницата на ЦОИДУЕМ.

Въпрос: Има ли право училище, което изпълнява проект по КП 33.13-2014 и периода на отчитане е до 30 юли 2015 г. да кандидатства по настоящата КП 33.14-2015?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване, няма право да кандидатства по КП 33.14-2015.

Въпрос: Освен Формуляра и бюджета, останалите документи трябва ли да бъдат качени на електронния носител?

Отговор: Да, всички документи-основни и съпътстващи, трябва да бъдат сканирани и качени на електронния носител. Формулярът се качва във формат Word, а Бюджетът-във формат Excel.

Въпрос: Въпросът се отнася към  тема "Адаптацията на деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българският език не е майчин" – могат ли да бъдат включени ученици от 4. клас. Периодът на провеждане  ще бъде планиран след приключване на учебната година, през месец юни.

Отговор: Да, могат.

Въпрос: Дали може да кандидатстваме с ученици само от малцинствата, тъй като те при нас са 100%?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по КП 33.14-2015, допустими целеви групи по тази КП са:

 • Деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция;
 • Учители, работещи в мултиетническа среда, опознаващи нравите и традициите на семействата и на родителите от различните етнически общности;
 • Родители на деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция.

Въпрос: Въпрос, който възникна във връзка с планиране на обучение за учители ДПКУ-... Пътните мислим да ги заложим като външна услуга/организиран превоз/, дневните при една нощувка се явяват 2 дни, при две нощувки 3 дни... Правилно ли е... ?

Отговор: Ако възлагате на външна фирма да организира транспорта, се отчита като външна услуга; фактурата трябва да е на името на Вашата институция. Нощувките, дневните и пътните се планират съгласно Националното законодателство и Наредбата за командироките в страната.

Въпрос: Можем ли да кандидатстваме с проекти по две теми от Приоритет 2 и една тема от Приоритет 1?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по КП 33.14-2015 "Всяка кандидатстваща институция може да подаде само по едно проектно предложение по всеки един приоритет." Всеки един приоритет има по няколко възможни теми, по които може да подадете проект, но ако искате да кандидатствате по повече от една тема, то тези теми могат да са комбинирани в едно проектно предложение, а не за всяка тема да има отделно пректно предложение.

Въпрос: Когато кандидатстваме по приоритет 2 тема "Квалификация на педагогическите кадри - бюджетът за квалификация също ли трябва да бъде 15% от стойността на проекта?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване "всички разходи за всички обучения на педагозите в един проект може да бъдат до 15 % от общата стойност на проекта". Това означава, че независимо колко обучения имате във вашия проект /1, 2 или повече/, вие трябва да се вместите в тези до 15 %. Това изискване важи за всички обучения, квалификации, семинари и др., като в тези до 15 % влизат всички разходи по тези мероприятия - възнаграждения на лектори, хотелско настаняване, дневни, наем зали, допълнителни материали и т.н.

Въпрос: Възможно ли е изнесено обучение на 35 учители в рамките на проекта. Как да опишем нужните разходи  като командировки или като външна услуга?

Отговор: Всяка кандидатстваща институция сама преценява и разписва какви обучения да има, колко и под каква форма да бъдат проведени те, като трябва стриктно да спазвате изискванията в Насоките за кандидатстване.

Въпрос: Възможна ли е обмяна на опит в други общини, работили по проекта- как да се планират разходите?

Отговор: Всяка кандидатстваща институция сама преценява и разписва какви дейности, да бъдат включени в пректното предложение, като трябва стриктно да се спазват Насоките за кандидатстване.

Въпрос: Ако в рамките на този проект се планира концерт на децата от етносите - допустими ли са разходи за сценарий, водещ, декор, осветление, озвучаване- маже ли с граждански договор за външини услуги? Как се планират разходите за ръководителя на проекта и счетоводителя - часово и с какво заплащане на час.или като стойностно заплащане?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване:

Допустими разходи 

За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 • да са законосъобразни;
 • да са свързани с реализирането на проекта;
 • да са извършени срещу необходимите разходо-оправдателни документи - фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното законодателство;
 • разходи извършени от партньора/ите, следва да се префактурират на Водещата институция;
 • на всички първични разходо-оправдателни документи, следва да бъде вписан текста „Разходът е направен по Договор №……“;
 • разходите за информиране и публичност по проекта да бъдат до 1 % от общата стойност на проекта.
 • всички разходи за  всички обучения на педагозите в един проект може да бъде до 15% от общата стойност на проекта. 

Допустими разходи за организация и управление

Разходите за организация и управление /не трябва да надвишават 10 % от стойността на проекта/ могат да бъдат:

 • Разходи за възнаграждения на екипа по организация и управление на проекта;
 • осигурителни вноски начислени за сметка на осигурителя;
 • разходи за командировки на екипа по организация и управление на проекта;
 • разходи за материали и консумативи, свързани с администрирането на проекта.

Всички плащания за дейности по проекта трябва да се извършват по банков път. 

Недопустими разходи 

 • лихви по дългове;
 • закупуване на обзавеждане, оборудване, инфраструктура, земя и сгради;
 • закупуване на ДМА;
 • създаване на уеб-сайт;
 • строително - ремонтни дейности;
 • глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
 • разходи за консултантски услуги свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване;
 • разходи, извършени за подаване на проектно предложение и отчитане на проекта;
 • разходи, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
 • разходи за създаване и издаване на обучителни материали, наръчници, справочници.
 • разходи за провеждане на различни изследвания на целевите групи.

Въпрос: Учителите, които ще работят в клубове по интереси с родители и деца - се водят като лектори ли?

Отговор: Учителите, които ще работят в клубовете по интереси се включват като Персонал, ангажиран с дейностите по проекта. Изискванията за тяхното заплащане са посочени в Приложение 2 Бюджет.

Въпрос: Има ли допустим % от дейностите, който може да се възложи на външен подизпълнител?

Отговор: Няма ограничения за възлагане на услуги на външен подизпълнител за реализирането на дейностите по проекта.

Въпрос: Могат ли ръководителите на партньорските организации да бъдат в ръководството на екипа?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване "Ръководител на екипа за организация и управление може да бъде ръководителя на кандидатстващата институция или определено от него лице от състава на кандидатстващата институция".

Въпрос: В кои случаи е допустима храна за децата, родителите и учителите? Има ли ограничение за храноден за дете, възрастен..?

Отговор: Храната е допустим разход и няма ограничение за храноден.

Въпрос: Могат ли учителите по групи да бъдат ръководители на клубове и за тях изисква ли се СВ?

Отговор: Кой ще бъде ръководител на клубовете /ако се предвиждат такива в проектните предложения/ е решение на Кандидатстващата институция, като се спазват всички изисквания, описани в Насоките за кандидатстване. На етап кандидатстване се изискват само автобиографиите на екипа за организация и управление.

Въпрос: Ние сме детско заведение, в което  децата от етническите малцинства са много малко -  до 4 в градината. Възможно ли е да кандидатстваме по Приоритет 2, тема 1 или 3.

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване, допустими кандидатстващи институции и по трите приоритета са: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност; допустими целеви групи са: Деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция, Учители, работещи в мултиетническа среда, опознаващи нравите и традициите на семействата и на родителите от различните етнически общности, Родители на деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция. Дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на конкретното проектно предложение, следва да доведат до постигането на заложените цели на настоящата КП като се придържат към правилата на Насоките за кандидатстване.

Съгласно Насоките за кандидатстване по КП 33.14-2015 "Всяка кандидатстваща институция може да подаде само по едно проектно предложение по всеки един приоритет." Всеки един приоритет има по няколко възможни теми, по които може да подадете проект, но ако искате да кандидатствате по повече от една тема, то тези теми могат да са комбинирани в едно проектно предложение, а не за всяка тема да има отделно пректно предложение.

Въпрос: Може ли да кандидатстват с проектни предложения детски градини, които не са самостоятелни платци/не са на делегиран бюджет/ и ако може трябва ли да имат самостоятелна банкова сметка?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване, Детски градини, които не са самостоятелни платци /не са на делегиран бюджет/ могат да кандидатстват. Съгласно чл. 3 от Приложение № 5 Договор към Насоките за кандидатстване " Бенефициентът се задължава в срок до 7 работни дни от подписване на Договора да предостави на финансиращата институция информация за банковата си сметка (бюджетна), по която ще се превеждат средствата по настоящия договор . Банковата сметка трябва да е открита на името на бенефициента, като изпълнението на това условие е основание за извършване на превода.", т.е. това изискване важи на етап Подписване на договор, но не и на етап кандидатстване.

Въпрос: В Приложение 3.1.-отдолу пише-трите имена и подпис, изисква ли се и печат на институцията?

Отговор: Не, не е необходимо да се слага печат.

Въпрос: Ние сме читалище в село ...... Детските градини и училищата кандидатстват самостоятелно, а ние като читалище можем ли да кандидатстваме самостоятелно или само чрез общината?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване:

Критерии за допустимост на кандидат/ите:

В конкурсна процедура за финансиране на проекти от ЦОИДУЕМ могат да участват единствено кандидати, които са посочени в чл. 20 от Правилника на Центъра [1]: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини.

Критерии за допустимост на партньора/ите:

Кандидатите по предходната точка могат да участват самостоятелно или в партньорство с други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност; читалища.

 


[1] ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Приет с ПМС № 108 от 8.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм., бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г.

Съгласно тези изисквания, читалищата могат да бъдат само партньори.


Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс - 33.14 - 2015

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява Конкурсна процедура 33.14-2015

за набиране на проектни предложения по следните приоритети и теми:

Приоритет 1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Теми:

1. Осигуряване на качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

2. Подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните детски градини и училища.

3. Адаптацията на деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българският език не е майчин.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 400 000 лева

Максимална стойност на един проект - 20 000 лева.

Приоритет 2. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при  деца и ученици. 

Теми:

1. Развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

2. Повишаване на квалификацията на учители.

3. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 300 000 лева

Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия.  

Теми:

1. Модел за работа с родители.

2. Изработване на методика за работа с родители на деца и ученици от етническите малцинства.

3. Мотивиране на ромските родители за подкрепа на техните деца и ученици.

4. Включването на родители при изработване на училищни стратегии, планове и програми и участието им в Училищното настоятелство.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 300 000 лева

Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: https://coiduem.mon.bg/

Въпроси и отговори относно КП 33.14-2015 https://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=237

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 15:00 часа на 27.07.2015 г.

Nasoki_kandidatstvane_33.14_2015.doc (161 KB)

Pr.1_Formulqr_KP_14.doc (135 KB)

Pr.2_Biudjet_KP_14.xls (70.5 KB)

Pr.3_Deklaraciq_za_partniorstvo_KP_14.doc (41.5 KB)

Pr.3.1._Deklaraciq_KP_14.doc (29.5 KB)

Pr.3.1._Deklaraciq_KP_14___nova_02.07.2015.doc (29.5 KB)

Pr.4_Avtobiografii_ekip_KP_14.doc (36 KB)

Pr.5_Dogovor_KP_14.doc (80.5 KB)

Pr.6_Iziskvaniq_za_sadarjatelen_doklad_KP_14.doc (87 KB)

Pr.7_Iziskvaniq_za_finansov_otchet_KP_14.doc (28 KB)

Pr.8_Finansov_otchet_KP_14.xls (50 KB)

Obyava_KP_14.doc (31 KB)

Съобщение: Ново Приложение 3.1