Важно!!! Подписване на договори по КП 33.14-2015

Подписване на договори на 28.09.2015 г. Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 28 септември 2015…


Важно!!! Резултати от КП 33.14-2015

Списък на недопуснатите до оценка проектни предложения по КП 33.14-2015 Приоритет 1 № Вх. №/…


КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2015 Г.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)…


Информационна среща по КП 33.14-2015

На 06.07.2015 г. в офиса на Център за образователна интеграция на децата и учениците от…


Ново Приложение 3.1. към документите за кандидатстване по КП 33.14-2015

Уважаеми кандидати по КП 33.14-2015, Предоставяме Ви ново Приложение 3.1., като промяната е…


Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.14 – 2015

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.14 - 2015. Желаещите трябва да…


Внимание!!! Въпроси и отговори относно КП 33.14-2015

Въпрос: До колко души е необходимо да бъде екипа, който ще работи по проекта? Отговор: Съгласно…


Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс - 33.14 - 2015

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията…