Важно!!! Подписване на договори по КП 33.12-2013

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 16, 17 и 18 септември (понеделник, вторник и сряда)   от…


Важно!!! Резултати от КП 33.12-2013

Списък на недопуснатите до оценка проектни предложения по КП 33.12-2013 Приоритет 1 "Осигуряване…


Съобщение относно КП 33.12-2013

Във връзка с постъпили запитвания относно поставените от ЦОИДУЕМ изисквания за допустимост до…


Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.12 – 2013

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.12 - 2013. Желаещите трябва да…


Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс - 33.12 - 2013

ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията…