Отмяна на заповед

Съгласно Заповед № ОД - 037 от 26.11.2020 г. на директора на Центъра за образователна интеграция на…


Конкурс за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА  И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ) гр.…


Списъци на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт"

Списък на допуснатите кандидати  до конкурс за длъжността "главен експерт" в ЦОИДУЕМ Мариета…