ЦОИДУЕМ обявява конкурс за длъжността "Главен счетоводител"

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за за заемане на длъжност "Главен счетоводител" Заповед Информация за…


ЦОИДУЕМ обявява конкурс за длъжността "Главен експерт"

ЦОИДУЕМ обявява конкурс за за заемане на длъжност "Главен експерт" Заповед Информация за конкурс •…


Отмяна на заповед

Съгласно Заповед № ОД - 037 от 26.11.2020 г. на директора на Центъра за образователна интеграция на…


Списъци на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт"

Списък на допуснатите кандидати  до конкурс за длъжността "главен експерт" в ЦОИДУЕМ Мариета…