ПРОЕКТ „УЧЕНЕ В ТОЛЕРАНТНОСТ“

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“…