Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ - 2022 (към 31.12.2022 г.)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ -……