Подадени декларации по ЗПКОНПИ от служителите на ЦОИДУЕМ – 2022 г.

Инна Иванова Нирен Хасанова Анна Костова Данаил……


Подадени декларации по ЗПКОНПИ от служителите на ЦОИДУЕМ – 2020 г.

Инна Иванова Анна Костова Нирен Хасанова Румян Теохаров Лало……


Подадени декларации по ЗПКОНПИ от служителите на ЦОИДУЕМ – 2019 г.

Анна Костова Инна_Иванова Лало Каменов Лиляна_Жельова_Ковачева……