Оценка на ефекта на КП 33.9-2011

Оценка на ефекта на КП 33.9-2011.pdf (1.11 MB)


Оценка на ефекта на КП 33.8-2011

Настоящият доклад е изготвен на базата на експертна оценка за ефекта и степента на постигане на…


Оценка на ефекта на КП 33.7-2010

Настоящият доклад е изготвен на базата на експертна оценка за ефекта и степента на постигане на…


Оценка на ефекта на КП 33.5-2009

По четирите програми на КП 33.5-2009 са финансирани общо 79 проекта с продължителност от 9 до 12…


Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.1-2007

Оценката е извършена в периода от ноември 2008 до януари 2009 г. от експерти на сдружение…


Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.3-2008

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към…


Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.4-2008

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към…