Оценка на ефекта на КП 33.15-2016

Оценка на ефекта на КП 33.15-2016.pdf (1.89 MB)


Оценка на ефекта на КП 33.14-2015

Оценка на ефекта на КП 33.14-2015.pdf (1.71 MB)


Оценка на ефекта на КП 33.13-2014

Оценка на ефекта на КП 33.13-2014.pdf (1.36 MB)


Оценка на ефекта на КП 33.12-2013

Оценка на ефекта на КП 33.12-2013.pdf (798.14 KB)


Оценка на ефекта на КП 33.10-2012

Оценка на ефекта на КП 33.10-2012.pdf (932.02 KB)


Оценка на ефекта на КП 33.11-2012

Оценка на ефекта на КП 33.11-2012.pdf (931.68 KB)


Оценка на ефекта на КП 33.9-2011

Оценка на ефекта на КП 33.9-2011.pdf (1.11 MB)


Оценка на ефекта на КП 33.8-2011

Настоящият доклад е изготвен на базата на експертна оценка за ефекта и степента на постигане на…