Обява за конкурсна процедура 33.6-2009

С решение на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ от 21.05.2010 г. процедурата не е финансирана.  ОБЯВА На…


Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата Стратегия е интегрална част от националния проект за реформиране на…