Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2011 г.

Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства…


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2010 г.

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2010 г.pdf (231.13……


Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ през 2009 г.

Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,…


Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2008 г.

Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2008 г.doc (297 KB)


Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2007 г.

Въведение Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства…