Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2022 г.

През 2022 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2021 г.

През 2021 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства…


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2020 г.

През 2020 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2019 г.

През 2019 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2018 г.

През 2018 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2017 г.

През 2017 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2016 г.

През 2016 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите…


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2015 г.

Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства…


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2014 г.

Дейността на Центъра през 2014 г. е насочена към постигане на основни стратегически цели…