ОДЗ "Славейче", гр. Видин

Проект "Развитие и изразяване на културната идентичност на децата".pdf (7.02……


РИО-Враца

Проект "Участието на родителите в процеса на образователна интеграция на децата от ромски…


ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян", гр. Пловдив

Проект "Мисия – да обичам родното слово".pdf (677.98 KB)