ОУ "Любен Каравелов", с. Кардам, общ. Попово, обл. Търговище

Проект „Да съхраним традицията на родния край“…


ОУ "Отец Паисий", гр. Видин

По програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от…


РИО - Шумен

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от…


ОУ "Цанко Церковски", с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра

Период на проекта: октомври 2008 – септември 2009 Цел: Издирване и записване, редактиране,…


Методическо ръководство "Училище за всички"-Сдружение "Младежки алианс-Варна"

Методическо ръководство "Училище за всички"-Сдружение "Младежки алианс-Варна".pdf (1.29……


Община Ихтиман

Проект "Подкрепа за интеграция и социализация на учениците от ромската общност в приемните ичилища…


ОДЗ "Мечта", гр. Кюстендил

Проект "Различни, но заедно".pdf (1.12 MB)


ОУ "Христо Ботев", с. Джурово, община Правец

Проект "Да продължим заедно!".pdf (134.53 KB)


ОДК-Ямбол

Проект "С велосипед и приятели през лятото".pdf (503.27 KB)