Община Монтана

obshtina_montana.pdf (1.43 MB)


Община Бургас

obshtina_burgas.pdf (2.87 MB)


Община Бургас

lqtna_grupa.pdf (1.16 MB) Emotional_intelligence.pdf (336.16 KB) raven_start.pdf (10.62 MB)  …


ОДК - Стражица

Проект "Заедно можем".pdf (543.59 KB) ODK_Strazitca.pdf (9.2 MB)


СОУ "Нешо Бончев", гр. Панагюрище

По програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от…


РИО - Хасково

По програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите…


ОУ "Митрополит Авксентий Велешки", гр. Самоков

Период: 01.11.2008 – 31.05.2009 Целева група: 25 ученика между 5 и 8 клас – роми и българи Екип:…


106 ОУ "Григорий Цамблак", гр. София

https://coiduem.mon.bg/wp-content/uploads/2012/06/folklor_etnosi_proekt.mp4 Програма 2: Съхраняване…


І ОУ "Христо Ботев", гр. Севлиево

Период: 01.10.2008 до 31.05.2009 Проектът включва организиране на дейности в съществуващия Етно –…


ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите…