ОУ "Цанко Церковски", с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра

Период на проекта: октомври 2008 – септември 2009 Цел: Издирване и записване, редактиране,…