Методическо ръководство "Училище за всички"-Сдружение "Младежки алианс-Варна"

Методическо ръководство "Училище за всички"-Сдружение "Младежки алианс-Варна".pdf (1.29……


Община Ихтиман

Проект "Подкрепа за интеграция и социализация на учениците от ромската общност в приемните ичилища…


ОДЗ "Мечта", гр. Кюстендил

Проект "Различни, но заедно".pdf (1.12 MB)


ОУ "Христо Ботев", с. Джурово, община Правец

Проект "Да продължим заедно!".pdf (134.53 KB)


ОДК-Ямбол

Проект "С велосипед и приятели през лятото".pdf (503.27 KB)


СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Угърчин

Проект "Равни в учението".pdf (478 KB)


Сдружение "Разнообразни и равни", гр. София

Проект "Навън е интересно".pdf (52.74 KB)