Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“-2024

Документацията за кандидатстване е налична на сайта на МОН:

https://www.mon.bg/dokumentatsiya/programi-i-proekti/naczionalni-programi-2024/11-np-podpomagane-na-obsthinite-za-obrazovatelna-desegregacziya/

Документи за кандидатстване:

1.Формуляр-за-кандидатстване-Приложение-1

2.Декларация-Приложение-2

3.Декларация т. 10-Приложение-3

4.Списък на деца,ученици-транспорт

5.Списък на деца,ученици-учебни пособия и материали

6.Списък-пакети учебни пособия и материали

7.Списък-непедагогически персонал

Ръководство за кандидатстване

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.07.2024 г.

 

Лица за контакт:

Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ, e-mail: l.kamenov@mon.bg, тел. 0877 649 391
Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, e-mail: inna.ivanova@mon.bg, тел. 0879 814 170
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, e-mail: n.hasanova@mon.bg, тел. 0879 814 169

Срок за подаване на документи за кандидатстване: 15.07.2024 г. вкл.