списък 2023 неподадени декларации към 31.12.2023 г.