регистър на подадените декларации 2023-към 31.12.2023 г.