Заповед № РД09-1929/21.08.2023 г. на министъра на образованието и науката  за одобрение за финансиране на проекти по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“:

Zapoved-odobreni proekti-2023