В периода 26-29 юни 2023 г., в Парк хотел „Москва“, гр. София проведе четиридневно обучение на общински служители. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 5.5 „Обучение на общински служители“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Участниците преминаха обучение в съответствие с изготвените актуализирани и нови методологии рамки, разработени по проекта, като основни лектори бяха проф. д-р Лиляна Стракова, гл. ас. д-р Александър Ранев, проф. д-р Гинка Механджийска, гл. ас. д-р Атанас Генчев, проф. д-р Мира Маркова. В рамките на обучението участниците преминаха и обучение по изготвени по проекта обучителен пакет „Превенция и защита от формите на дискриминация“ от адв. Диляна Гитева и специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“ от адв. Даниела Михайлова.

Като част от програмата пред участниците се представи и демонстрира функционирането и се осъществи обучение за работа с електронната обучителна платформа създадена по проекта.