В периода 24-26 март 2023 г. в гр. София се проведоха стартираща среща и първа транснационална среща по проект InSchool “Include and Innovate in School Education” („Включване и иновации в училищно образование“). В срещите участваха екипите за управление на проекта и образователни специалисти от България, Испания, Португалия и Северна Македония. Проектът ще работи върху проблемите на ранното отпадане от училище чрез дигитално образование и увеличаване на капацитета на образователните институции в партньорските държави.

ЦОИДУЕМ е водещ партньор по проекта, съгласно сключен Договор № KA220-SCH-34/09.02.2023 г. с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

В резултат на Дейност 2 (WP2) от проекта ще бъдат изготвени 5 интелектуални продукта, а именно: Доклад за нуждите от обучение, Обучителна програма за подобряване на дигиталните компетенции на обучителите, Обучителен пакет за учители, Инструментариум за ученици и Ръководство за приложение на широки дигитални компетенции в училище.

На срещите присъстваха 4 представители от CEIP San Carlos – Мадрид (Испания), 3 от Agrupamento de Escolas À Beira Douro – Medas (Португалия), 3 от ЦОИДУЕМ и 2 от European Citizenship – Action Bitola (Северна Македония).

 

 


Проект 2022-1-BG01-KA220-SCH-000089165 “ Включване и иновации в училищно образование ” е финансиран от Програмата на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, Ключова дейност 2.