През месец април 2023 г., Младежка фондация „Арете“ ще осъществи VIII Национален лагер за момичета с подкрепата на Посолството на САЩ в България и фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Целта е да се подготвят младите жени/момичета за периода след завършване на гимназия. Давайки им възможността да се срещнат с модели за подражание от ромската общност, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриват много нови възможности пред тях.

Националният лагер ще се проведе от 08 до 11 април 2023г. в хотел “Лион”- к.к.Боровец и ще даде възможност на 25 момичета от цялата страна да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели, обучители и експерти по въпросите на половото равенство.

Програмата на лагера е насочена към мотивация и подкрепа за по-добро образование, насърчаване на себепознание и самоуважение през ценностите, културата и традициите в ромската общност, развитие на социални и лидерски умения; целеполагане, предприемачество, превенция на ранни бракове и отпадане от училище; стимулиране културата на отговорност към общността.

Формулярът за кандидатстване и условията за участие са достъпни на сайта на фондацията: VIII Национален лагер за момичета от ромски произход – AreteYouth

и Фейсбук страница: Facebook

Краен срок за кандидатстване: 20 март 2023г.

Одобрените участнички ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 31 март 2023г. Всички разходи за транспорт, храна и нощувка ще бъдат поети от организаторите.

 

За контакт и допълнителна информация:

 

Райчо Чапразов

тел: +359 885 81 7112

е-mail: raycho@areteyouth.org

 

или

 

Христо Христов

тел. +359 895 62 1695

email: hristo@areteyouth.org

 

или

 

тел: 02 980 90 21

е-mail: info@areteyouth.org