Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ – 2022