На заседание на Министерския съвет, с Решение № 919 от 17.10.2022 г. е приета Новата ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2022-2024 ГОДИНА.

Програмата съдържа нови стратегически цели и приоритети.

Програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2022-2024

РМС 919