Със заповед № РД09-5508/03.11.2022 г. на министъра на образованието и науката се изменя заповед № РД09-4832/29.09.2022 г. за финансиране на одобрените проекти по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“, както следва:

Община Оценка Одобрена сума за финансиране от програмата
1. Община Берковица 91,50 31 108,40 лв.
2. Община Дупница 89,00 25 273,12 лв.
3. Община Ардино 85,00 31 860,24 лв.
4. Община Девин 82,50 31 404,00 лв.
5. Община Бургас 82,00 53 426,27 лв.
6. Община Ботевград 81,50 49 587,60 лв.
7. Община Габрово 81,00 74 140,00 лв.
8. Община Самоков 80,50 25 454,70 лв.
9. Община Лозница 80,50 29 894,00 лв.
10. Община Попово 80,50 35 710,00 лв.
11. Община Стралджа 80,50 40 920,00 лв.
12. Община Твърдица 71,00 37 000,00 лв.
Общо 465 778,33 лв.

Съгласно обявените условия на програмата, осемдесет на сто от средства, одобрени за финансиране от Националната програма се предоставят на бенефициерите авансово след подписване на договор с ЦОИДУЕМ, а двадесет на сто – след приемане на краен технически и финансов отчет.