Със заповед № РД09-4832/29.09.2022 г. на министъра на образованието и науката  са одобрени за финансиране по НП „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“ проекти от следните общини и в следния размер на средствата:

Община Оценка Одобрена сума за финансиране от програмата
1. Община Берковица 91,50 31 108,40 лв.
2. Община Дупница 89,00 25 273,12 лв.
3. Община Ардино 85,00 31 860,24 лв.
4. Община Девин 82,50 31 404,00 лв.
5. Община Бургас 82,00 53 426,27 лв.
6. Община Ботевград 81,50 49 587,60 лв.
7. Община Габрово 81,00 74 140,00 лв.
8. Община Кюстендил 80,50 93 691,80 лв.
9. Община Лозница 80,50 29 894,00 лв.
10. Община Попово 80,50 35 710,00 лв.
11. Община Стралджа 80,50 40 920,00 лв.
Общо 497 015,43 лв.

Съгласно обявените условия на програмата, осемдесет на сто от средства, одобрени за финансиране от Националната програма се предоставят на бенефициерите авансово след подписване на договор с ЦОИДУЕМ, а двадесет на сто – след приемане на краен технически и финансов отчет.