В периода 27 – 31 август 2022 г., 5 служители на ЦОИДУЕМ и 32 университетски преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и други университети в страната, участваха в серия от работни срещи и обучение, проведено в Европейския Вергеланд Център – гр. Осло, Кралство Норвегия.
В рамките на програмата бяха проведени работни срещи в Метрополитен университет – Осло (OsloMet), Норвежкия директорат за образование и обучение (Regjeringen) към Министерството на образованието и научните изследвания, както и с образователни медиатори към Община Осло.

Представителите на ЦОИДУЕМ и университетските преподаватели участваха и в дискусия с Норвежкия център за изследвания на Холокоста и малцинствата.
Посещението се проведе в рамките на Дейност 7.3 “Обмен на опит за университетски преподаватели и ЦОИДУЕМ за 5 дни” по Проект BGLD-2.002-0001-C01 “Изграждане на капацитет за образователно и социално включване “, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.