Уважаеми кандидати,

Във връзка с кандидатстването по НП „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“-2022 и провеждането на разяснителна кампания по програмата Ви информираме, че Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) организира провеждането на две разяснителни ZOOM-срещи, като първата ще се проведе на 20.06.2022 г. от 10:00 ч., а втората-на 27.06.2022 г. от 10:00 ч.

При желание за участие в срещите, молим да изпращате своите заявки на и-мейл coiduem@mon.bg и ние ще Ви върнем и-мейл с приложените линкове за срещите в електронната платформа ZOOM.

Екип на ЦОИДУЕМ