Министерство на образованието и науката, Център „Амалипе“ и ЦОИДУЕМ организират съвместно среща на учители роми. Събитието ще се проведе на 8 април. Мястото на провеждане е сградата на ЦОИДУЕМ – бул. „Г.М. Димитров“ №52А, ет. 1, като часът ще бъде уточнен допълнително.

Срещата ще бъде присъствена и поради това броят на участниците ще бъде ограничен. В срещата ще се включат до 30 учители, педагогически съветници, медиатори, които учат в педагогически специалности. Те ще бъдат подбрани според тяхната активност и приноса си за популяризиране на ромската история и култура.

Можете да заявите участието си в срещата като попълните Формуляра за кандидатстване

Цели на срещата:

Да насочи вниманието към големия брой педагози от ромски произход, които работят в образователната сфера в България и по този начин да допринесе за промяна на нагласите към ромската общност;
Да повиши чувствителността към необходимостта от подкрепа сред институциите на ромите, обучаващи се в педагогически специалности;
Да даде възможност учители и студенти по педагогика от ромски произход да споделят относно своя път от махалата до университета, след това до класната стая като учители, предизвикателствата, с които са се сблъскали по пътя, какво ги е мотивирало да успеят и в същото време да запазят идентичността си, как се борят със стереотипите и др. Те ще поставят на Министъра важни въпроси, свързани с развитието на училищното образование;
Специален фокус ще бъде поставен върху преодоляване на последиците от дистанционното обучение, методи за връщане на децата обратно в училище, социализация, подобряване на механизма за обхват.

 

 

 

Осми април е Международният ден на ромите. Предложен е като такъв от Международния ромски съюз (Romani Union) през 1971 г., а от 1992 г. е признат и от ООН и Съвета на Европа. Днес всички институции на Европейския съюз признават и дори отбелязват Осми април като Международен ден на ромите.
На този ден почитаме паметта на половин милион роми, избити по време на Втората световна война, когато нацистите прилагат системен Холокост и спрямо ромите. На този ден през 1971 г. започва първият Световен ромски конгрес в Лондон, който приема химна и знамето на ромите. От тогава го отбелязваме като символ на ромското движение, на това, че ромите от целия свят се обединяват в стремежа си за равноправно вписване в глобализиращия се модерен свят. Запазването и обновяването на ромската идентичност е важна част от този процес: идентичност, която запазва изконните ромски ценности, но разкъсва патриархалните окови пред модерния ром; идентичност, която включва идентичностите на различните групи и е мост между тях. Защото само гордият със своята идентичност човек може да бъде равноправен.