На 04.02.2022 г. /петък/ в зала „Средец“ на хотел „Централ“ – гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 52, ще се проведе начална пресконференция по проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“. Началният час на събитието е 09:30 ч., като регистрацията ще започне в 09:15 ч.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на ФМ на ЕИП, бенефициента по проекта ЦОИДУЕМ и партньора – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ще представят очакваните резултати по проекта, целите, предстоящите и изпълнените до момента дейности.

На пресконференцията ще присъстват представители на държавни образователни и социални институции на централно и местно ниво, висши учебни заведения, младежки центрове, читалища, неправителствени организации и др.

Пресконференцията ще се проведе в хибриден формат – присъствено и онлайн през платформата Zoom (линк, парола 799639).

Проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“ се изпълнява от Центърът за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проектът се финансира от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021.