Всички ние сме убедени в жизнена трайност на етнокултурните традиции и в значението на интеркултурната перспектива за образователните системи. Именно тя предполага реални взаимодействия, свързани с опознаване на особеностите на етнокултурните ценности, взаимоотношенията между децата и учениците от различните етноси.

Месец януари е ярък пример за интеркултурност с множеството религиозни и културни празници на българския народ, но и с факта, че на 6 януари арменската общност празнува в един и същи ден и Рождество Христово, и Богоявление, а ромската общност на 14 януари чества празника „Василица“ или Ромската Нова година. В контекста на изпълнение на функциите си за подпомагане дейността на министъра на образованието и науката по провеждане на политиката за образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства, утвърдена практика на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническитемалцинства е отбелязването на етнокултурни празници и обичаи на различните етноси.

13 януари 2022 г. (четвъртък) Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство с ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. Велико Търново и 106 ОУ „Григорий Цамблак“, гр. София организира в сградата на Министерството на образованието и науката честването на ромския етнокултурен празник „Василица“ – Ромската Нова година.

Гости на събитието бяха акад. Николай Денков-министър на образованието и науката, Н. Пр. г-жа Мартина Фийни-посланик на Ирландия в Република България, г-н Борислав Сандов- заместник министър-председател на Република България по климатични политики и министър на околната среда и водите, г-жа Сара Перин-изпълнителен директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“, представители на институции и експерти, работещи в сферата на интеркултурното образование.

Във връзка с празника, в първата си част програмата започна с приветствия от акад. Денков, г-н Сандов и посланик Фийни, след което ученици от 106 ОУ „Григорий Цамблак“, гр. София представиха кратка културна програма, отразяваща дейности, организирани по проекти, които са финансирани от ЦОИДУЕМ – учениците сурвакаха министрите и посланичката по повод ромската Нова година и поздравиха гостите с две музикални изпълнения под ръководството на проф. Илия Илиев.

Във втората част от програмата се състоя церемонията по награждаване на образователни медиатори, проявили активност и ефективност при изпълнение на своите функции, като с думите „Образователните медиатори се борят децата на България да имат бъдеще“ акад. Денков поздрави медиаторите и ги награди за техния всеотдаен труд. Голямата награда „Образователен медиатор на годината“ министърът на образованието и науката връчи на Николай Огнянов от Гулянци, Плевенско.