НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

Ръководител: Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ, тел.: 0877 649 391, e-mail: l.kamenov@mon.bg

Лица за контакт:

Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 170, e-mail: inna.ivanova@mon.bg;
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 169, e-mail: n.hasanova@mon.bg.

 

Формуляр за кандидатстване (Приложение 1)

Декларация (Приложение 2)

Контролен лист

Ръководство за кандидатстване

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.07.2021 г.