В качеството на Партньор по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) изпълнява дейност 4 „Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование“, като част от нея е Разработване на сборник „Добри практики на взаимодействието „детска градина-семейство“ при работа с родители от уязвими, маргинализирани общности и с родители на деца със СОП с участието на педагогически специалисти и непедагогически персонал.

Всички детски градини, които искат да се включат в сборника, могат да представят своите добри практики като попълнят тук приложения въпросник и го изпратят на и-мейли:

coiduem@abv.bg и

office@fiveconsult.eu

 

Благодарим за съдействието!

Въпросник – добри практики

писмо подкрепа Файв сборник