Във връзка със смяна на телефонни номера, за целите на обявленията в Профил на купувача да се считат за верни следните данни:

Телефон: 00359 2 980 92 81

Факс: 00359 2 980 43 02