Във връзка с обявеното извънредно положение, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) призовава да се ограничат физическите посещенията в офисите на администрацията.

Публичните органи, физическите и юридическите лица могат да изпратят или получат писмо, или друг вид кореспонденция с ЦОИДУЕМ, чрез официалните електронни адреси на Центъра,

coiduem@mon.bg

coiduem@abv.bg,

както и чрез Системата за сигурно електронно връчване. Тя дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път, като позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за и от публични органи, физически и юридически лица, включително за много други ведомства освен ЦОИДУЕМ.

Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. От 18.03.2020 г. има възможност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Повече информация можете да получите https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe