Във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, ЦОИДУЕМ ще проведе изнесено обучение на своите служители в периода 28-30.11.2019 г. включително.