На основание Протокол № 40 от 02.10.2019 г. е удължен срокът за кандидатстване по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ до 15.10.2019 г.

Декларация-Приложение-2

Протокол от заседание на МС № 40 02.10.2019 т. А2 (1)

Протокол

Ръководство за кандидатстване

Формуляр-за-кандидатстване-Приложение-1