ВНИМАНИЕ!!! ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! НОВ КОНКУРС – 33.18 – 2019

ОБЯВА В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на…


Информация

Във връзка с изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности…