Настоящата програма за национални учебни посещения на педагогически специалисти е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност, координирана в България от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Основната цел на програмата е да предостави възможности на педагогически специалисти, които работят в детски градини с деца от ромски произход, да обогатят подходите и методите си на преподаване като осъществят учебно посещение на колеги от други детски градини. Очакваме, че това ще доведе до подобряване качеството на образователните услуги, които се предоставят на децата от ромски произход в детските градини.

http://socialachievement.org/bg/kandidatstvaj-za-finansirane/otvoreni-za-kandidatstvane-proekti/programa-za-nacionalni-uchebni-poseshtenija-na-pedagogicheski-specialisti-na-mrejata-za-ranno-detsko-razvitie-v-romska-obshtnost-v-bylgarija