12 декември, сряда, 10.30-12.30, Национален студентски дом, пл. „Народно събрание“ 10, зала „Галерия“ (1-ви етаж, над партер)

Описание: Разбирането на равенството между половете е важно условие за интегрирането на млади мигранти живеещи в европейските страни. Равенството на половете е принцип, който трябва да се утвърждава и от медиите, включително цифровите. Работата в разнородна група обучаеми и използването на дигиталното видео за приобщаване е друга интересна тема. Настоящото събитие ще представи иновативни обучителни продукти и практически опит по настоящите три теми, свързани с равенството и интеграцията на млади хора.

Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/, чрез своите центрове в Национален студентски дом (Национален студентски център за информация и кариерно развитие, Център за компютърни изкуства и съвременни медии в образованието) и Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, МОН, (http://coiduem.mon.bg/), в партньорство с редица организации, Ви кани да участвате в кратък семинар за представяне на различни проекти и техните продукти и приложения в сферата на интеграцията на млади хора от различни социални групи, равенството между половете при обучението на младежи и при създаване на дигитални продукти (в дигиталните медии). Целта на семинара е да се обмени опит между участващите и да се насърчи използването на съществуващите образователни продукти. Партньорите и участниците са утвърдени институции и организации в областта, упоменати по-долу.

Предварителна програма на семинара:
10:30 – 10:45 – Кратко представяне на участниците

10:45 – 11:00 – Проектът MyGenderRights: mygenderrights.org, подкрепен от програма Erasmus+, Росен Петков, Боряна Савова, Иван-Асен Оведенски, СОКИ (SCAS)
– Нуждата от запознаването с европейските разбирания за пол и равенство
– Материали за хората, работещи с непридружени непълнолетни мигранти
– Подпомагане за по-доброто включване в европейското общество и в професионалните кариери
– Представяне на конкретни продукти

11:00 – 11:15 – Проектът Like Gender Equality: likegenderequality.org, подкрепен от програма Erasmus+, Росен Петков, Боряна Савова, Иван-Асен Оведенски, СОКИ (SCAS)
– Полово ориентираните медии и тяхното влияние на разбиранията
– Отговорността на дигиталния сектор и отговорността на създателите на дигитални продукти
– Правилният подход за справянето с половите клишета в дигиталния сектор
– Представяне на конкретни продукти

11:15 – 11:30 – Проектът Inclusive Digital Video Training in Youth Work (InDVT), inclusivevideo.org, подкрепен от програма Erasmus+, Росен Петков, Боряна Савова, Иван-Асен Оведенски, СОКИ (SCAS)
– Работа в разнородна група;
-Примери за видео за мотивационни цели и приобщаване, по теми;
-LMS за обучители, с модули по темата;
-ресурси;

11:30 – 11:45 – Представяния на дейности и проекти на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), http://coiduem.mon.bg/, Мануела Радева, директор

11:45 – 12:00 – Равенство и многообразие в кариерното ориентиране на възпитаниците на ТУ-София, http://career-alumni.tu-sofia.bg/, Силвия Янева-Стоянова, директор център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София

12: 00 – 12:30 – Дискусия

12:30 – 13:30 – Обяд (коктейл)

Заб.: Възможни са допълнения в програмата.

Участващи и партниращи организации:

Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)
Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София
Държавна агенция за закрила на детето
Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет
Национален студентски дом
и други

При интерес за участие, моля изпратете име, и-мейл, организация на: bsavova@scas.acad.bg и ще получите покана.