Във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, ЦОИДУЕМ ще проведе изнесено обучение и обмяна на опит и добри практики на своите служители в периода 25-27.11.2018 г. включително.